Podrobnosti

Z celkového rozsahu účetních služeb lze podrobněji jmenovat následující.


Faktury přijaté:
evidence faktur přijatých, vč. zálohových,
kontrola jejich formální správnosti,
průběžné kontroly stavu závazků,
roční odsouhlasení závazků s dodavateli.


Faktury vydané:
evidence faktur vydaných, vč. zálohových,
kontrola jejich formální správnosti, zvláště sazby a výše DPH,
průběžné kontroly stavu pohledávek,
roční odsouhlasení závazků s odběrateli.


Pokladna:
dle dohody lze přebírat již vystavené pokladní doklady pouze k zaúčtování nebo mix přijatých paragonů a pokladních dokladů bez roztřídění,
vystavení pokladních dokladů, jejich zaúčtování,
vystavení daňových dokladů k odvodu či odpočtu DPH k přijatým nebo zaplaceným zálohám.


Banka:
zaúčtování bankovních výpisů,
vystavení daňových dokladů k odvodu či odpočtu DPH k přijatým nebo zaplaceným zálohám.


Ostatní pohledávky a závazky:
zaúčtování bankovních výpisů,
vystavování všech potřebných evidenčních dokladů k ostatním pohledávkám a závazkům (tedy k leasingům, odvodům nebo nadměrným odpočtům DPH, záloh daně z příjmů atd.).


Mzdová agenda:
výpočet měsíčních mezd a odvodů z nich,
příprava veškerých výkazů pro úřady a příkazu k úhradě,
zajištění dokumentů pro vznik i zánik pracovně právního vztahu (přihlášky, odhlášky pojišťovnám),
příprava podkladů pro kontroly.

 
Daně:
podklady k daňovým přiznáním k DPH, vč. všech souvisejících výkazů,
sestavení podkladů pro daňová přiznání k dani z příjmů fyzických i právnických osob, vč. všech souvisejících výkazů a příloh,
sestavení podkladů k daňovým přiznáním k silniční dani,
sestavení vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických – právnických osob,
kontrola placení záloh na daně,
komunikace s finančními úřady, účast při kontrolách na FÚ.

Populární příspěvky z tohoto blogu

Kontakt

Ceník

Nabídka