Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z ledna 1, 2024

Nabídka

Druh práce: podvojné účetnictví,daňová evidence (bývalé jednoduché účetnictví), mzdy vč. personalistiky zastupování při kontrolách na úřadech Rozsah práce: kromě účtování také sestavení přiznání k DPH, podkladů k přiznání daně z příjmů či silniční daně a k dalším výkazům. Dále dodatečné zpracování účetnictví, případně rekonstrukce účetnictví, přebírání dokladů k evidenci i ve stavu „paragonů v krabici“. V případě zájmu zajištění odkladu přiznání k dani z příjmů do 30. 6.   Další: možnost docházení do firmy, zpracování dat pomocí počítačového programu Pohoda.

Podrobnosti

Z celkového rozsahu účetních služeb lze podrobněji jmenovat následující. Faktury přijaté: evidence faktur přijatých, vč. zálohových, kontrola jejich formální správnosti, průběžné kontroly stavu závazků, roční odsouhlasení závazků s dodavateli. Faktury vydané: evidence faktur vydaných, vč. zálohových, kontrola jejich formální správnosti, zvláště sazby a výše DPH, průběžné kontroly stavu pohledávek, roční odsouhlasení závazků s odběrateli. Pokladna: dle dohody lze přebírat již vystavené pokladní doklady pouze k zaúčtování nebo mix přijatých paragonů a pokladních dokladů bez roztřídění, vystavení pokladních dokladů, jejich zaúčtování, vystavení daňových dokladů k odvodu či odpočtu DPH k přijatým nebo zaplaceným zálohám. Banka: zaúčtování bankovních výpisů, vystavení daňových dokladů k odvodu či odpočtu DPH k přijatým nebo zaplaceným zálohám. Ostatní pohledávky a závazky: zaúčtování bankovních výpisů, vystavování všech potřebných evidenčních dokladů k ostatním pohledávkám

Kontakt

Kontaktní osoba: Eva Neureiterová, Brněnská 194, 66441 Omice.   Mobilní telefon: 731 71 22 75. Maily: neureiterova.ucetnictvi@gmail.com , ucetnieva@gmail.com . Působnost: Brno a okolí, elektronicky - celá ČR.

Ceník

Cenu lze stanovit jako měsíční pravidelnou platbu nebo za položky. Bez jakýchkoliv příplatků. Nerozlišuje se mezi podvojným účetnictvím a daňovou evidencí. Mzdová agenda nemá zvláštní sazby dle pracovníků, ale je zahrnuta do časové sazby nebo do měsíční platby.

Kvalifikace

Dosavadní zaměstnání: od 1. 9. 1983 do 31. 1. 1986 mzdová účetní v obchodní firmě se zdravotnickým materiálem, od 1. 2. 1986 do 31. 5. 1989 všeobecná účetní ve výrobním podniku, od 1. 6. 1989 do 31. 12. 1989 a od 2. 1. 1990 do 31. 10. 1995 odborný pracovník hvězdárny, od 1. 11. 1995 do 3. 4. 2000 veškeré účetnictví s.r.o. v obchodní firmě se zahraničním obchodem, od 3. 4. 2000 do 31. 12. 2003 veškeré účetnictví s.r.o. ve firmě poskytující služby (řemeslníci). OSVČ: Živnostenský list vydán 2. 1. 1995 na IČO 61430676 , v téže době zahájena činnost souběžně se zaměstnáním - nejdříve pro firmy obchodní a poskytující služby (podlahářství, stavebnictví), které účtovaly v jednoduchém účetnictví, posléze i pro firmy s podvojným účetnictvím.   Od 1. 1. 2004 je samostatně výdělečná činnost hlavním zdrojem příjmů. Veškeré vzdělání: Střední ekonomická škola v Jindřichově Hradci , obor všeobecná ekonomika, čtyřleté studium zakončené maturitou 1979 – 1983.   Gymnázium Valaš

Reference

http://www.podlahysuper.cz/ , http://www.designparket.cz/ , http://www.adamoso.cz/ , http://www.brandbrothers.cz/ , https://www.myjo.cz/ , https://www.rezeo.cz/ , https://www.chipcarspeed.cz/ , https://tyrana-zvirata.blogspot.com/ .